Home / Tag Archives: kombur lopo jarindang

Tag Archives: kombur lopo jarindang

Buruk Somarpake

Anggo gantengna songon bintang filem Hindustan doma, bope lomlom antong, lomlompe mnisdo songon tobu tutung, inda jabat songon banggar naidurus lomlomna, cocok do lomlom nai tu ganteng nai, songoni juo parbadanna, lele sangolit naidokon ni halakido, inda jabat mokmok songon ...

Read More »